Maatschappelijk Verantwoord

U heeft een aanmaning ontvangen?

dan is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te voldoen, dit om verdere problemen in de toekomst te voorkomen.

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Nijstad & Toonen gaat verder dan opereren binnen de wettelijk geregelde normen en waarden. Wij proberen altijd de balans te vinden tussen het belang van de opdrachtgever en de debiteur. Vaak wilt u de klant niet verliezen. Minstens zo belangrijk is het om de kosten van de (buiten)gerechtelijke incasso zo laag mogelijk te houden. Het is immers belangrijk dat de klant primair uw vordering betaalt.Onze tariefstructuur is helder en overzichtelijk. Door efficiency en het inzetten van de relevante incassomethodiek betaalt uw debiteur nooit teveel en zijn de kosten voor u als opdrachtgever vaak nihil of minimaal.

Nijstad & Toonen werkt vanuit respect voor en het belang van elk individu. Waarbij uiteraard nooit uit het oog wordt verloren dat de afspraken simpelweg nagekomen moeten worden. Of het nu gaat om het voldoen van een schuld, het nakomen van een betalingsregeling of een andere verplichting.

Meer informatie aanvragen (* is verplicht)