helpdesk

Ik heb een klacht

Wij hebben een klachtenregeling.

Daarin staat hoe u een klacht kan indienen en hoe het dan verder gaat.

Onze klachtenregeling