Bijsluiters

Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd tot het treffen van executoriale maatregelen. Dit kan een aanzegging tot ontruiming, een bankbeslag, beslag op een auto of inboedel, de betekening van een vonnis of een loonbeslag zijn.

Om duidelijker uitleg te geven heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders(KBvG) bijsluiters opgesteld. Deze bijsluiters zijn geen vervanging maar een aanvulling op het exploot en de mondelinge toelichting door de deurwaarder.

De bijsluiters zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.