Boetes, Strafbeschikkingen en Schadevergoedingen

Boetes, Strafbeschikkingen en Schadevergoedingen

Boetes, Verkeersovertredingen, Strafbeschikkingen en Schadevergoedingen

De officier van Justitie heeft een dwangbevel uitgevaardigd omdat u een boete, strafbeschikking of schadevergoeding niet tijdig aan het CJIB heeft voldaan. Dit dwangbevel heeft de deurwaarder aan u uitgereikt.  Het is belangrijk dat u nu alsnog aan uw betaalverplichting voldoet. Als u dat niet doet kunnen wij beslag leggen op uw goederen en overgaan tot openbare verkoop van deze goederen. Ook kunnen wij beslag leggen op uw salaris of andere inkomsten. Alle kosten die hierdoor ontstaan, komen voor uw rekening.

Bent u het niet eens met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, dan kunt u hiertegen schriftelijk verzet instellen bij de rechter. Let op: u kunt met uw verzetschrift geen bezwaar maken tegen de beschikking en het opgelegde bedrag.