Bestuursrechtelijke Premies zorgverzekeringen (CAK)

Bestuursrechtelijke Premies zorgverzekeringen (CAK)

U heeft  6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaald. Ook heeft u niet gereageerd op herinneringen van uw zorgverzekeraar. Daarom heeft uw zorgverzekeraar u bij het CAK aangemeld als wanbetaler.  Doordat u bent aangemeld als wanbetaler dient  u de bestuurlijke premie te voldoen aan het CAK. Ondanks de aanmaningen van het CAK heeft u een aantal premiemaanden niet voldaan. Daarom heeft de officier van Justitie een dwangbevel tegen u uitgevaardigd. Dit dwangbevel heeft de deurwaarder  aan u uitgereikt.  Indien u niet alsnog aan uw betaalverplichting voldoet kunnen wij beslag leggen op uw goederen en overgaan tot openbare verkoop van deze goederen. Ook kunnen wij beslag leggen op uw salaris of andere inkomsten. Alle kosten die hierdoor ontstaan, komen voor uw rekening.