Bestuurlijke boete (CAK)

Bestuurlijke boete (CAK)

Onlangs heeft u een boete opgelegd gekregen omdat u geen zorgverzekering heeft afgesloten. Ondanks de aanmaningen van het CAK heeft u nog niet aan uw betaalverplichting voldaan. Daarom heeft de officier van Justitie een dwangbevel tegen u uitgevaardigd. Dit dwangbevel hebben wij aan u uitgereikt.  Indien u niet alsnog aan uw betaalverplichting voldoet kunnen wij beslag leggen op uw goederen en overgaan tot openbare verkoop van deze goederen. Ook kunnen wij beslag leggen op uw salaris of andere inkomsten. Alle kosten die hierdoor ontstaan, komen voor uw rekening.

Indien u in het buitenland verzekerd was/bent, dient u hiervan een verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.svb.nl