Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars

Bijna elke Vereniging van Eigenaars krijgt te maken met betalingsachterstand, zowel van de maandelijkse servicekosten als extra bijdragen voor b.v. extra onderhoud.

Wij weten dat het soms moeilijk is om bij uw buren te incasseren. U wilt de sfeer goed houden en dus is het belangrijk dat u de incassozaken professioneel regelt en uitbesteedt. U wilt immers ook niet dat u de kosten voor uw buren betaalt.

Wij werken voor veel VVE's, hetzij via hun externe administratiekantoren, hetzij rechtstreeks. Wij kunnen het gehele incassotraject voor u verzorgen, van een eerste aanmaning tot procedure en executie.

De VvE heeft een juridisch voorrecht voor het voorgaande en het lopende kalenderjaar. Het is daarom zaak incasso’s snel op te starten, om te voorkomen dat vorderingen niet meer verhaald kunnen worden.

Voordelen voor u zijn:

  • Vaste contactpersoon, alles in-house, van aanmaning en procedure tot ontruiming en beslaglegging.
  • Effectieve aanpak met gebruik van mail, sms, social media en zo nodig huisbezoek.
  • Afhankelijk van uw wensen houden wij rekening met niet-willers en niet-kunners en begeleiden wij uw debiteuren naar bijvoorbeeld een betalingsregeling.
  • Officiële verhaalschecks via Digitaal Beslag Register, Verwijs Index Schuldhulp
  • Minimale kosten, mede door het incasseren van rente en boetes.
  • Snelle doorbetaling
  • Waarborging door onafhankelijk toezicht Bureau Financieel Toezicht.
  • Online inzage en overzichten dossiers, die u in uw eigen software kunt inlezen.

Meer informatie aanvragen (* is verplicht)