Incassokosten berekenen

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Nijstad & Toonen werkt vanuit respect voor en het belang van elk individu.

Incassokosten berekenen

Maximering van de incassokosten
Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, die alleen berekend mogen worden over de hoofdsom. De incassokosten bedragen minimaal € 40 en worden berekend met een aflopende staffel, naarmate de vordering stijgt.

 

Hoofdsom Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00 15,0 %
Over de volgende € 2.500,00 10,0 %
Over de volgende € 5.000,00 5,0 %
Over de volgende € 190.000,00 1,0 %
Over het restant 0,5 % / max. € 6.775,00

Bereken hieronder de maximale incassokosten

Vermeld hier alleen de hoofdsom, dus zonder rente en andere kosten. Wanneer meerdere termijnen nog niet zijn betaald en er is niet afzonderlijk per termijn aangemaand, vermeld dan het totaalbedrag.

De maximale incassokosten (excl. BTW): €