Incasso

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Nijstad & Toonen werkt vanuit respect voor en het belang van elk individu.

Incasso opdracht geven

Onze aanpak is gericht op het binnenkrijgen van uw geld met zo weinig mogelijk zware maatregelen.

Nu een vordering indienen

Veel gestelde vragen opdrachtgevers

Hier vindt u antwoord op de vragen die opdrachtgevers het meeste aan ons stellen.

Naar veel gestelde vragen

Incasso

Onze kennis en ervaring gebruiken wij ook voor het verlenen van incassodiensten. Als de incasso in der minne kan worden gerealiseerd zonder gerechtelijke stappen, verdient dit vanzelfsprekend onze aanbeveling. Indien dit niet lukt, is de interne inschakeling van onze gerechtsdeurwaarders snel geregeld.

Aanmaningstraject en Wet Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet Incassokosten of WIK) in werking getreden. Hierdoor zijn de incassokosten voor vorderingen van bedrijven op consumenten en consumenten onderling wettelijk geregeld. Voor overheidsvorderingen (CJIB e.d.) op consumenten gelden andere regelingen en bedragen, alsook voor business to business vorderingen.

In de toelichting is het onderstaande opgenomen:

Versturen van een kosteloze aanmaning

Om aanspraak te kunnen maken op incassokosten in consumentenzaken bent u eerst verplicht een kosteloze aanmaning te versturen. Daarop moet u de exacte incassokosten vermelden en mededelen dat er binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning nog zonder die kosten betaald kan worden. Als u geen recht heeft op vooraftrek of verrekening van BTW, dan dient u te vermelden dat de BTW over de incassokosten niet kan worden verrekend en ook verschuldigd zal worden.

Nijstad & Toonen maakt het u makkelijk met een voorbeeldbrief, die wij u graag op verzoek ter beschikking stellen.

Incasseren met visie

We weten dat elke dag telt maar ook dat u uw relaties niet wilt verliezen.

U heeft er recht op dat afspraken worden nagekomen. Het hoort de normaalste zaak van de wereld te zijn dat u betaald wordt voor geleverde diensten of producten.

Nijstad & Toonen staat u actief terzijde om uw geld binnen te krijgen als uw relatie niet vanzelf de afspraken nakomt.

Meer informatie aanvragen (* is verplicht)