Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder

De deurwaarders van Nijstad & Toonen zijn bij Koninklijk Besluit benoemd. We opereren landelijk en hebben ambtelijke taken. Zo kunnen wij dagvaardingen uitbrengen, gerechtelijke vonnissen betekenen en – indien nodig – zelfs overgaan tot executie als (loon)beslaglegging en openbare verkoop van bezittingen.

Als gerechtsdeurwaarders werken wij voor veel advocaten, incassobureaus, overheid en publieke organisaties. Als openbaar ambtenaar voeren wij taken uit die bij wet aan ons toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere executoriale titels.

Nijstad & Toonen werkt intensief samen met u. Dat houdt in dat de verbindingslijnen kort zijn. Ook zullen wij adviseren m.b.t. te volgen procedures en/of het inwinnen van informatie.

Wij hebben – bij ambtshandelingen – toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie om na te gaan waar iemand woont. We hebben toegang tot de bestanden van UWV, SVB en andere instanties om na te gaan of iemand een uitkering krijgt voor eventueel loonbeslag. We kunnen beslag leggen op bankrekeningen en eventueel zelfs goederen in beslag nemen en bij executie veilen.

Door slagvaardig te handelen, bieden wij extra service aan onze opdrachtgever en zijn/haar cliënten.

Meer informatie aanvragen (* is verplicht)